Izobraževanje

Outdoor sports – new educational challenges

 

Učitelja športa sta se izobraževala o možnostih izvajanja športnih aktivnosti na prostem. Vse športe, o katerih je bilo govora na izobraževanju, sta konkretno preizkusila in si tako pridobila osebno izkušnjo. Nekaj nenavadnih športov si lahko ogledate v predstavitvi:

 

Namen projekta Mednarodna nadgradnja kritičnega mišljenja je, da strokovnim delavcem omogočimo razviti transverzalne kompetence ter jim omogočimo izkušnje vodenja strokovnega dialoga v tujem jeziku ob upoštevanju medkulturnih prvin.

Na šoli in v vrtcu želimo zagotoviti pozitivno in inovativno delovno okolje z zaposlenimi, ki znajo kritično vrednotiti informacije in jih na tak način predstaviti tudi učencem ter otrokom.

Cilji projekta:

  • spodbujati uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju predvsem v povezavi z IKT in razvojem kompetenc,
  • vzpostaviti učinkovito delo po vertikali za razvoj zgoraj omenjenega s poudarkom na kritičnem mišljenju in sicer od vrtca dalje,
  • izboljšati jezikovne kompetence zaposlenih in učencev ter spodbujati k večjezičnosti in raznojezičnosti ter tako doseči večjo osveščenost o pomenu učenja tujih jezikov,
  • dvigniti osveščenost zaposlenih o priložnostih za strokovni in osebnostni razvoj, ki so jim na voljo,
  • z vzorom spodbuditi predvsem učitelje nejezikovnih predmetov, da se aktivneje vključujejo v mednarodno okolje.

Projekti OŠ Dobje © 2019.