Ključni ukrep 2 (KA2) omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe.

Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Znotraj ukrepa KA2 poteka več akcij, med drugim tudi KA229, ki omogoča partnerstvo za izmenjavo med vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami. S tovrstnimi projekti želimo ne le povezati naše učence ter učitelje, temveč jim omogočiti povezovanje z evropskimi kolegi oziroma učenci.

Posledično bomo tako omogočili razvoj dolgoročnih pozitivnih učinkov na organizacijo in posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. 

Projekti OŠ Dobje © 2021.