Projekti učne mobilnosti pod ključnim ukrepom 1 (KA1), omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. 

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Navedeno želimo zaposlenim omogočiti z možnostjo udeležbe na visoko kakovostnih strukturiranih izobraževanjihopazovanjem pouka v raznolikih evropskih izobraževalnih sistemih in navsezadnje s preskušanjem in izmenjevanjem prakse s pomočjo poučevanja v tujini.

Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij oz. organizacij ter ne nazadnje tudi inovacije in prenovo samih sistemov izobraževanja.

Projekti OŠ Dobje © 2021.