Izobraževanje: Outdoor sports – new educational challenges

PROJEKTI OŠ DOBJE   IzobraževanjeOutdoor sports – new educational challenges Učitelja športa sta se izobraževala o možnostih izvajanja športnih aktivnosti na prostem. Vse športe, o katerih je bilo govora na izobraževanju, sta konkretno preizkusila in si tako pridobila...

več...

Poučevanje v tujini: Angleščina na španski osnovni šoli

PROJEKTI OŠ DOBJE   Poučevanje v tujini Angleščina na španski osnovni šoli Učiteljica angleščine se je na španski osnovni šoli Andres Garcia Soler, spopadla z izzivom poučevanja tujega jezika angleščine pri najmlajših. Poučevanje je potekalo šest tednov, starostna...

več...

Izobraževanje: Handling stress and avoiding burnout

PROJEKTI OŠ DOBJE   Izobraževanje   Handling stress and avoiding burnout   Poklic učitelja, je tako kot mnogi drugi, lahko precej stresen. Zato smo se na šoli odločili, da si z nekaj znanji s področja obvladovanja stresa pomagamo sami. Učiteljici, ki sta se...

več...

Opazovanje pouka: Osnovna šola in vrtec na Danskem

PROJEKTI OŠ DOBJE   Opazovanje pouka   Osnovna šola in vrtec na Danskem   Učiteljica, vzgojiteljica ter pedagoginja so opravile obisk na delovnem mestu na Danskem, ki je potekal vzporedno tako na šoli kot v vrtcu. V Slovenijo so se vrnile polne novih vtisov ter idej...

več...

Namen projekta Mednarodna nadgradnja kritičnega mišljenja

Strokovnim delavcem omogočiti razvoj transverzalnih kompetenc ter jim omogočiti izkušnje vodenja strokovnega dialoga v tujem jeziku ob upoštevanju medkulturnih prvin.

Na šoli in v vrtcu želimo zagotoviti pozitivno in inovativno delovno okolje z zaposlenimi, ki znajo kritično vrednotiti informacije in jih na tak način predstaviti tudi učencem ter otrokom.

Cilji projekta:

  • spodbujati uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju predvsem v povezavi z IKT in razvojem kompetenc,
  • vzpostaviti učinkovito delo po vertikali za razvoj zgoraj omenjenega s poudarkom na kritičnem mišljenju in sicer od vrtca dalje,
  • izboljšati jezikovne kompetence zaposlenih in učencev ter spodbujati k večjezičnosti in raznojezičnosti ter tako doseči večjo osveščenost o pomenu učenja tujih jezikov,
  • dvigniti osveščenost zaposlenih o priložnostih za strokovni in osebnostni razvoj, ki so jim na voljo,
  • z vzorom spodbuditi predvsem učitelje nejezikovnih predmetov, da se aktivneje vključujejo v mednarodno okolje.