Spletno srečanje: Slovenia

COVID nam jo je zagodel, da zadnjega srečanja projektne skupine, ki naj bi potekal v Sloveniji, nismo mogli izpeljati. A želja po srečanju je bila tako močna, da se nismo dali kar tako. Organizirali smo spletno srečanje za učence in učitelje vseh sodelujočih šol, ki...

več...

Mobilnost 5: Romunija

Prva izmenjava učencev je potekala v Romunijo, v mesto Piatra Neamt. Udeleženci so se, med sodelovanjem v pestrem programu, dobro spoznali ter se medsebojno povezali. Bivanje pri družinah gostiteljicah, pa jim je poleg pristnega kulturnega doživetja omogočilo, da so...

več...

Mobilnost 4: Slovenia

Namen srečanja: Predstaviti metodo učnih sprehodov kot orodja za podporo profesionalnega razvoja učiteljev ter posledično zvišanja kakovosti poučevanja. Predstaviti možnosti uporabe elektronskega zvezka (One Note) v podporo formativnemu spremljanju znanja ter...

več...

Namen projekta Mednarodna izmenjava inovativnih praks v in med šolami

Izmenjava primerov inovativnih praks poučevanja, ki preko digitalne pismenosti spodbuja razvoj ostalih kompetenc, s poudarkom na razvoju jezikovne kompetence z metodo CLIL (Contend and Language Integrated Learning).

Cilji projekta:

Dvig in zagotavljanje kakovosti poučevanja (razvoj odprtega okolja za učenje ter vrednotenje lastnega znanja, izboljšano znanje tujega jezika).

Uvajanje inovacij (izboljšava formativnega spremljanja na vseh predmetnih področjih, razvoj digitalne pismenosti, razvoj uporabe metode CLIL za poučevanje tujih jezikov).

Internacionalizacija (razvoj in ureditev učnih gradiv in orodij, ki so globalno dostopna ter razvoj izobraževalnih modulov, ki se bodo izvajali na nacionalni in mednarodni ravni).

Profesionalni razvoj strokovnih in vodstvenih delavcev (povišana zmožnost sodelovanja v mednarodnem okolju).

Socialna vključenost (izboljšati uspeh in možnosti tistih z manj priložnostmi).