Poučevanje v tujini

 

Angleščina na španski osnovni šoli

 

Učiteljica angleščine se je na španski osnovni šoli Andres Garcia Soler, spopadla z izzivom poučevanja tujega jezika angleščine pri najmlajših. Poučevanje je potekalo šest tednov, starostna skupina pa je obsegala otroke od 4 do 11 leta starosti. Pri poučevanju so jo opazovali učitelji šole, dobro prakso poučevanja pa je delila tudi še z dvema drugima šolama v regiji.

V času njenega obiska so učenci pod njenim mentorstvom ustvarili tudi besedilo za Erasmus+ song. K sodelovanju se je priključil še učitelj glasbene umetnosti, ki je poskrbel za glasbeno podlago.

O njenem obisku so poročali tako lokalni kot regionalni mediji.

Vabljeni k ogledu Erasmus+ song:

.

Namen projekta Mednarodna nadgradnja kritičnega mišljenja je, da strokovnim delavcem omogočimo razviti transverzalne kompetence ter jim omogočimo izkušnje vodenja strokovnega dialoga v tujem jeziku ob upoštevanju medkulturnih prvin.

Na šoli in v vrtcu želimo zagotoviti pozitivno in inovativno delovno okolje z zaposlenimi, ki znajo kritično vrednotiti informacije in jih na tak način predstaviti tudi učencem ter otrokom.

Cilji projekta:

  • spodbujati uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju predvsem v povezavi z IKT in razvojem kompetenc,
  • vzpostaviti učinkovito delo po vertikali za razvoj zgoraj omenjenega s poudarkom na kritičnem mišljenju in sicer od vrtca dalje,
  • izboljšati jezikovne kompetence zaposlenih in učencev ter spodbujati k večjezičnosti in raznojezičnosti ter tako doseči večjo osveščenost o pomenu učenja tujih jezikov,
  • dvigniti osveščenost zaposlenih o priložnostih za strokovni in osebnostni razvoj, ki so jim na voljo,
  • z vzorom spodbuditi predvsem učitelje nejezikovnih predmetov, da se aktivneje vključujejo v mednarodno okolje.

Projekti OŠ Dobje © 2019.