ERASMUS+ PROJEKTI OŠ DOBJE Namen projekta, za katerega smo sredstva pridobili na razpisu centra Cmepius, je bil, da zaposlenim na šoli omogočimo razviti transverzalne kompetence s poudarkom na timskem delu v mednarodnem okolju, zvišanjem motivacije za izobraževanje v...