Mednarodna nadgradnja kritičnega mišljenja

Cilji projekta:

  1. spodbujati uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju predvsem v povezavi z IKT in razvojem kompetenc,
  2. vzpostaviti učinkovito delo po vertikali za razvoj zgoraj omenjenega s poudarkom na kritičnem mišljenju in sicer od vrtca dalje,
  3. izboljšati jezikovne kompetence zaposlenih in učencev ter spodbujati k večjezičnosti in raznojezičnosti ter tako doseči večjo osveščenost o pomenu učenja tujih jezikov,
  4. dvigniti osveščenost zaposlenih o priložnostih za strokovni in osebnostni razvoj, ki so jim na voljo v mednarodnem prostoru,
  5. z vzorom spodbuditi predvsem učitelje nejezikovnih predmetov, da se aktivneje vključujejo v mednarodno okolje.

Projekti OŠ Dobje © 2019.